Baner vei for bærekraftig vekst

I dag ønsker stadig flere å kjenne opprinnelsen til maten sin. Forbrukere forventer gjennomsiktighet i produksjonsmetoder, og vil vite om dyrene ble godt behandlet. De bryr seg også om miljøet, og krever mat fra bærekraftige kilder.

Ettersom forbrukere blir stadig mer helsebevisste, vil mange ha mer fisk i kosten sin. Fet fisk, spesielt laks, er en rik kilde til omega-3-fettsyrer og protein.

Siden 1961 har konsum av fisk økt med rundt 3,2 prosent per år, dobbelt så raskt som verdens befolkning. Overfiske har satt villfiskbestander under ekstremt press – og er hovedårsaken til tap av biologisk mangfold i havet.

I 2016 oppdaget FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) at mer enn 30 prosent av vurderte fiskebestander ble fisket til ikke-bærekraftige nivåer.

Akvakultur er et svar på den økende etterspørselen etter fisk. I 2015 nådde bransjen en milepæl, hvor det ble produsert like mye oppdrettsfisk som villfisk.

Mens havbruksnæringen og teknologi har blitt bedre, er ett dilemma fremdeles uløst: nesten 20 prosent av global fiskefangst blir omgjort til fiskeolje og fiskemel for å fôre oppdrettsfisk. Det er fordi villfisk har vært den eneste kilden til de essensielle omega-3-fettsyrene.

Hvis ikke dette endres vil den økende etterspørselen etter omega-3 overgå de naturlige ressursene i havet. Det vil ikke være nok fisk å fange – noe som vil sette en grense for næringens vekst.

For at havbruk fortsatt skal kunne produsere næringsrik mat til en økende befolkning, må vi øke tilbudet av omega-3.

Hos Veramaris har ingeniører og forskere fra morselskapene DSM og Evonik utviklet en banebrytende løsning: å gjøre naturlige havalger til en ny omega-3-kilde av høy kvalitet til akvatisk fôr. Algeoljen er en fullstendig erstatning for EPA og DHA fra villfanget fisk.

Algeoljen fra Veramaris er høyt konsentrert og bidrar med å løse den globale omega-3-mangelen. Slik kan havbruksnæringen fortsette å produsere sunn sjømat.

Helsefremmende hos mennesker og dyr

Ernæringsvitenskap har økt kunnskapen vår om de helsemessige fordelene fra omega-3 i alle livsstadier - fra å styrke immunsystemet, til å forbedre hjertehelsen, syn, til og med psykologisk velvære. En kost rik på fet fisk, som laks, er den beste kilden til omega-3-fettsyrene EPA og DHA.

Akkurat som mennesker, trenger fisk omega-3 for å vokse og leve sunt. Jo mer omega-3 laksen spiser, jo mer omega-3 blir tilgjengelig for menneskelig ernæring. Og husk, du er hva du spiser!

Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

2030-agendaen for bærekraftig utvikling ble introdusert for FNs medlemsland i september 2015. Den legger frem 17 bindende mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal skape en verden hvor "forbruks- og produksjonsmøntre og bruk av alle naturressurser – fra luft til land, fra elver og innsjøer og akviferer til hav og sjø – er bærekraftig." Å nå disse målene er ambisiøst.

Veramaris tar utfordringen. Fem av FNs bærekraftsmål er direkte relaterte til vår kjernevirksomhet, og fungerer som et veiledende rammeverk for vår forretningsmodell.

FNs mål for bærekraftig utvikling

Utrydde sult: Befolkningsvekst og økt levestandard i verden øker etterspørselen etter animalsk protein, som oppdrettsfisk. For å få tak i nok marine ingredienser til fiskefôret øker presset på villfiskbestanden og bifangst. Algeolje som inneholder EPA og DHA kan være med å møte den økte etterspørselen.

God helse: Å tilsette algeolje med omega 3-fettsyrene EPA og DHA i fiskefôr vil bedre menneskers helse. Omega-3-fettsyrer er gunstige for hjerne-, hjerte- og øyehelse, og mangles ofte i vanlige kosthold over hele verden.

Ansvarlig forbruk og produksjon: Ved å bruke algeolje som inneholder EPA og DHA i fiskefôr, reduserer vi faren for overfiske for å få tak i omega-3. Slik hjelper vi å bevare villfiskbestanden.

Liv under vann: Å sørge for at fisk, som laks, får fôr med optimale nivåer av omega-3, slik at næringsbehovet tilfredsstilles. Å bruke alger som kilde til EPA og DHA reduserer etterspørselen etter villfisk. Fish-in-fish-out (FIFO) forholdet går ned til null, og det biologiske mangfoldet i havet beskyttes.

Samarbeid for å nå målene: Gjennom partnerskap basert på tillit og respekt ønsker Veramaris å samarbeide med alle aktører som forplikter seg til å bevare verdens naturressurser.