Vår historie

Å løse en global oppgave, som å gjøre havbruk mer bærekraftig, krever felles innsats. Veramaris ble lansert i 2018, som et resultat av et likeverdig partnerskap mellom DSM og Evonik. Sammen ønsker vi å bidra til å sette en ny standard for bærekraftig produksjon av dyreprotein.

Få hele historien

Våre ansatte

Veramaris er grunnlagt av to likeverdige selskap. Vi ser alltid etter nye måter vi kan bidra på.

Bli kjent med teamet vårt

Hva vi står for

Hos Veramaris tar vi hensyn til mennesker, dyr og naturen. Teknologien vår kan bidra til å løse miljø- og samfunnsutfordringene som oppstår når vi skal mette en voksende befolkning.

Les mer om oss

Vår metode for hele verdikjeden

Vi anerkjenner at det skal mye til for å løse en global utfordring. Men gjennom samarbeid med partnere langs hele verdikjeden kan vi endre hvordan vi dyrker frem det som mater verden.

Les mer om vår metode

Våre retningslinjer: De globale målene

I september 2015 ble 193 verdensledere enige om 17 globale mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal bekjempe globale utfordringer som tap av biologisk mangfold, klimaendring og underernæring. Veramaris bidrar med å nå disse målene gjennom nytenkning basert på vitenskap.

Les mer om vårt bidrag