Vår historie

I 2013 var fiskeolje fra villfisk den eneste kommersielt tilgjengelige kilden til omega-3. Dyrefôrindustrien var på leting etter en mer bærekraftig og sporbar kilde.

DSM og Evonik innså at de kunne løse denne utfordringen sammen.

DSM er ekspert på kultivering av marine organismer og bioteknologisk utvikling og drift, mens Evonik i flere tiår har jobbet med industriell aminosyre-basert bioteknologi for gjæringsprosesser i store volum.

Hvorfor

Veramaris vil ta vår del av ansvaret for å bevare og beskytte livet i havet. Vi dekker etterspørselen etter bærekraftige omega-3-fettsyrer, og slik bidrar vi til å dyrke næringsrik mat.

Hvordan

Vi arbeider med å forbedre dagens dyrefôr ved å samarbeide med og lytte til hele verdikjeden. Vi setter en ny standard ved å anvende vitenskap basert på naturens premisser. Vi støtter våre partnere til å bli ledere innen bærekraftig matproduksjon.

Hva

Vi har utviklet en teknologi som produserer de essensielle omega-3-fettsyrene EPA og DHA fra havalger i industriell skala. Teknologien gjør det mulig for dyreproduksjon å vokse slik at vi kan mette verden på en ansvarlig måte.

Etter to år med forskning og utvikling lanserte DSM og Evonik i 2018 Veramaris - et felles prosjekt.

Veramaris tilbyr omega-3 produsert fra naturlige havalger i industriell skala.

Vi har hovedkvarter i Delft, Nederland og produksjonsanlegg i Nebraska i USA. Morselskapene DSM og Evonik har investert $200 millioner dollar i Veramaris. Nebraska-anlegget vil ha kapasitet til å møte 15 prosent av verdens etterspørsel etter omega-3-fettsyrer for lakseoppdrett.

Vårt team

"Våre folk tar ansvar for bevare helsen til planeten vår, og slik skape et bedre hjem for alle."

Karim Kurmaly, CEO

Mer om Karim

Karim Kurmaly

CEO i Veramaris

Karim har jobbet i DSM i 16 år. Han var tidligere Vice President for dyreernæring og helse i Asia Pacific og India-regionen. Karim er utdannet havforsker og har PhD fra Universitetet i Wales.

 

Følg Karim på LinkedIn

LinkedIn

Our team

“I want to ensure that Veramaris is delivering on its promises; to our customers, suppliers, employees, owners and other stakeholders. Importantly, to be a sustainable business in a sustainable value chain.”

Alexander Hillman, CFO

More about Alexander

Alexander Hillman

Chief Financial Officer of Veramaris.

Alexander joined Veramaris in July 2020 having previously worked for Evonik for more than 20 years. Most recently, he was responsible for Strategy and Controlling of the Functional Solutions business line. He is an economist by training and held various positions in Strategy, Marketing and Controlling.

 

Follow Alexander on LinkedIn

LinkedIn
Holger Kinzel
Holger Kinzel
CFO
Marion Hax
Marion Hax
Program Management Director
Florian Butzmann
Florian Butzmann
Head of Supply Chain
Daniel Lumpi
Daniel Lumpi
General Manager, Veramaris LLC
Jean-François Laudouze
Jean-François Laudouze
Global Business Development Manager, Companion Animals
George Josef
George Josef
Global Business Development Director, Companion Animals
Antonio Zenatti
Antonio Zenatti
Business Controller
ian carr
Ian Carr
Global Business Development Director
Victoria Parr
Victoria Parr
Business Development Director,
North America
Jorge Torres
Jorge Torres
Business Development Director,
Latin America
Jeff Alix
Jeff Alix
Global Head of Business Development, Companion Animals
Amy Hoefele
Amy Hoefele
Inside sales manager, Companion Animals
Veronique Little
Veronique Little
Customer Service Officer
Herve Hartmann
Yann Le Gal
Retail Manager, Europe
Michael Schütte
Michael Schütte
Operation Specialist
Nathalie Gross
Nathalie Gross
Senior Global Communications Manager
Johan Brouwer
Johan Brouwer
Business Development Director
Sabine Peters
Sabine Peters
Office Manager
Angèle van der Wiel
Angèle van der Wiel
Office Manager

Hva vi står for

Bevare.

Vi tror at biologisk mangfold i havet er avgjørende for planetens helse, og at vi sammen har ansvar for å beskytte økosystemet. Vi vil hjelpe bransjen med å bli uavhengig av marine ressurser.

Banebrytende.

Vi jobber for å forbedre gjeldende praksis i dyrefôrindustrien og å levere vitenskapsbaserte løsninger i stor skala. Veramaris setter en ny standard for dyreprotein, slik at bransjen kan vokse på naturens premisser.

Samarbeid.

Vi anerkjenner at det kreves felles innsats å løse globale utfordringer. Vi bygger allianser og partnerskap med aktører langs hele verdikjeden. Sammen endrer vi bransjen og gjør den til havets ledende forvalter.

Respekt.

Vi sitter ikke på alle løsningene – i dag kjenner vi ikke en gang alle spørsmålene. Men vi vet at ved å være åpne og gjennomsiktige, og ved å dele vår kunnskap, kommer vi stadig nærmere målet om et bærekraftig samfunn.

Vår tilnærming

Vi har kontinuerlig dialog med aktører langs hele verdikjeden basert på tillit og respekt. Vi lytter til fôrprodusenter, oppdrettere, forhandlere, NGOer og forbrukere – og samarbeider med alle som deler vår visjon.

Ta kontakt

Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

2030-agendaen for bærekraftig utvikling ble introdusert for FNs medlemsland i september 2015. Den legger frem 17 bindende mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal skape en verden hvor "forbruks- og produksjonsmøntre og bruk av alle naturressurser – fra luft til land, fra elver og innsjøer og akviferer til hav og sjø – er bærekraftig." Å nå disse målene er ambisiøst.

Veramaris tar utfordringen. Fem av FNs bærekraftsmål er direkte relaterte til vår kjernevirksomhet, og fungerer som et veiledende rammeverk for vår forretningsmodell.

FNs mål for bærekraftig utvikling

Utrydde sult: Befolkningsvekst og økt levestandard i verden øker etterspørselen etter animalsk protein, som oppdrettsfisk. For å få tak i nok marine ingredienser til fiskefôret øker presset på villfiskbestanden og bifangst. Algeolje som inneholder EPA og DHA kan være med å møte den økte etterspørselen.

God helse: Å tilsette algeolje med omega 3-fettsyrene EPA og DHA i fiskefôr vil bedre menneskers helse. Omega-3-fettsyrer er gunstige for hjerne-, hjerte- og øyehelse, og mangles ofte i vanlige kosthold over hele verden.

Ansvarlig forbruk og produksjon: Ved å bruke algeolje som inneholder EPA og DHA i fiskefôr, reduserer vi faren for overfiske for å få tak i omega-3. Slik hjelper vi å bevare villfiskbestanden.

Liv under vann: Å sørge for at fisk, som laks, får fôr med optimale nivåer av omega-3, slik at næringsbehovet tilfredsstilles. Å bruke alger som kilde til EPA og DHA reduserer etterspørselen etter villfisk. Fish-in-fish-out (FIFO) forholdet går ned til null, og det biologiske mangfoldet i havet beskyttes.

Samarbeid for å nå målene: Gjennom partnerskap basert på tillit og respekt ønsker Veramaris å samarbeide med alle aktører som forplikter seg til å bevare verdens naturressurser.