Omega-3 fra naturlige havalger

Veramaris produserer de to essensielle omega-3-fettsyrene EPA og DHA fra naturlige havalger til dyrefôrsindustrien. Vår bærekraftige teknologi kan bli en fullverdig erstatning for fiskebaserte ingredienser i fôr til flere arter.

Ved å kombinere vår kunnskap om naturlige havalger og gjæring i industriell skala, har vi utviklet en innovasjon som snur opp ned på fôrindustrien.

I Nord-Stillehavet oppdaget vi en algetype av Schizochytrium sp., som naturlig produserer omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Gjæring av disse sikrer tilgang på essensielle næringsstoffer uten å være avhengig av marine økosystemer.

Essensiell
Vår algeolje er en kilde til omega-3-fettsyrene EPA og DHA, med en konsentrasjon på over 50 prosent.
Naturlig
Vår algetype stammer fra Nord-Stillehavet og er ikke genetisk modifisert.
Enkel
Vår algeolje kommer i væskeform og er like enkel å håndtere som fiskeolje.

Banebrytende innovasjon fra Veramaris

Ernæringsfysiologene er enige om at omega-3-fettsyrene EPA og DHA er vesentlige for både menneskers og dyrs helse. EPA og DHA er langkjedede flerumettede fettsyrer som tilhører familien til omega-3-fettsyrene.

Mennesker og de fleste dyr er ikke i stand til å fremstille omega-3 i tilstrekkelige mengder selv. Derfor må vi inkludere disse essensielle næringsstoffene i kosten.

Villaks skaffer typisk sin omega-3 gjennom den naturlige næringskjeden. Havalger, en naturlig kilde for EPA og DHA, spises av zooplankton. Disse blir igjen spist av villfisk som ansjos, brisling og blåhvitting - fisk som laksen spiser i naturen.

Omega-3 må tilføres fôret til både oppdrettsfisk og husdyr. Fram til nylig var fiskeolje og fiskemel fra villfiskbestander den eneste kilden til disse essensielle fettsyrene. I 2016 ble totalt 16 millioner tonn villfisk fanget for å produsere fiskeolje og fiskemel.

Tilgangen på fiskemel og fiskeolje er uforutsigbar. Vår banebrytende innovasjon gjør dyrefôrindustrien uavhengig av marine ressurser.

Ved hjelp av naturlige mikroalger fra havet hopper vi over flere ledd i næringskjeden. Vår omega-3 fra mikroalger er et alternativ til fiskebaserte ingredienser av høy kvalitet, og gir mer bærekraftig dyrefôr. Veramaris sin omega-3-olje i fôret vil være med å beskytte marine habitater og bevare det biologiske mangfoldet i havet.

Vi bistår næringen med å bli ledende forvaltere av havet ved å gjøre bærekraftig fôr til en ny global standard.

Ansvarlig kilde for omega-3

Vårt produksjonsanlegg er i Blair i Nebraska - i midten av USAs maisbeltet.

Materialer

Vi trenger bare to materialer: sukker og havalger. Sukkeret er dekstrose fra lokal mais – en fornybar ressurs. Vår algetype, Schizochytrium sp., dyrkes i vårt produksjonsanlegg i Nebraska.

Gjæring

Under gjæringsprosessen formerer algecellene seg eksponentielt og konverterer dekstrose til omega-3-fettsyrer, som akkumuleres i oljevesikler.

Nedstrøms

I nedstrømsprosessen blir celleveggen brutt ned og oljevesiklene separerte fra vannfasen. Gjenværende vann fjernes fra oljen ved sentrifugering, og sluttresultatet er en høykonsentrert algeolje og et flytende biprodukt.

Biprodukt

Det flytende biproduktet kan brukes som proteinkilde til kveg. Alternativt kan det konverteres til biogass for strømproduksjon. Dette gjør prosessen vår helt avfallsfri.

Algeolje

Vår stamme av Schizochytrium produserer både EPA og DHA i høye konsentrasjoner, og gjør algeolje til en eksepsjonelt rik kilde til de to essensielle omega-3-fettsyrene. Konsentrasjonen overskrider 50 prosent.